Jak dostat Composer na server?

16. 6. 2021

Dnes si ukážeme dva jednoduché způsoby jak dostat Composer na server. První postup se hodí všem co provozují klasický Linuxový server s PHP.

Jako první krok bude instalace PHP balíčků:

$ sudo apt update
$ sudo apt install php-cli php-zip unzip

V druhém kroku provedeme stažení instalátor Composeru. Využijeme řešení z oficiálních stránek (https://getcomposer.org/download/) které obsahuje i kontrolu kontrolního součtu:

$ php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
$ php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '756890a4488ce9024fc62c56153228907f1545c228516cbf63f885e036d37e9a59d27d63f46af1d4d07ee0f76181c7d3') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

Stáhnout instalátor Composeru můžeme i pomocí utility Wget. Po stažení nesmíme zapomenout provést kontrolu kontrolních součtů viz. https://www.lukashron.cz/kontrolni-soucet-checksum.html

$ sudo apt update
$ sudo apt install wget
$ wget -O composer-setup.php https://getcomposer.org/installer

V posledním kroku provedeme globální instalaci Composeru a odebereme stažený instalátor:

$ php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
$ rm composer-setup.php

Druhý postup získání a instalace Composeru se hodí všem co provozují svojí aplikaci v Dockeru a potřebují Composer dostat do kontejneru aplikace. Celý proces provedeme přidáním následujícího příkazu do svého Dockerfilu:

$ RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Nejnovější příspěvky