Kontrolní součet (checksum)

19. 9. 2020

K čemu slouží checksum neboli kontrolní součet souboru? Jedná se o digitální otisk souboru, který se vygeneruje kryptografickou hashovací funkcí. Mezi nejčastěji používané hashovací algoritmy se používají SHA-1, SHA-256 a MD5.

Princip spočívá v porovnání kontrolního součtu získaného souboru s původním kontrolním součtem tvůrce obsahu. Ukázka kontrolního součtu při použití kryptografické hashovací funkce SHA-256:

79caae92ee6a3ef8f639b31b6b516100449502c07df722ce5a68c407129a0f6d

Tato metodika slouží jako kontrolní mechanismus při předávání souborů k ověření zda nedošlo k poškození předávaných dat, zda nedošlo k infiltrování dat škodlivým fragmentem a nebo zda nedošlo k jakémukoliv zásahu do dat během procesu předávání třetí stranou.

Vzhledem k bezpečnosti je nutné předávat soubor a kontrolní součet samostatně a rozdílným kanálem.

Kontrolní součet v prostředí Windows (cmd - příkazová řádka):

# SHA-1
$ certutil -hashfile c:\Users\Lukas\Desktop\test.exe SHA1

# SHA-512
$ certutil -hashfile c:\Users\Lukas\Desktop\test.exe SHA512

# MD5
$ certutil -hashfile c:\Users\Lukas\Desktop\test.exe MD5

Kontrolní součet v prostředí Linux (bash):

# SHA-1
$ sha1sum

# SHA-512
$ sha256sum

# MD5
$ md5sum

Nejnovější příspěvky