Kontrolní součet souboru (checksum)

19. 9. 2020

Aktualizováno 16.4. 2024

Co je to a k čemu slouží kontrolní součet? Nejčastěji jde o digitální otisk vytvořený kryptografickou hashovací funkcí. Výsledný otisk se porovná s otiskem původního zdroje a tím se ověří zda nedošlo k nějaké změně v souboru. Pokud kontrolní součet nesouhlasí může to znamenat například chybu v přenosu dat a nebo pokus o vložení cizího fragmentu do souboru za účelem kyberútoku.

Mezi nejběžněji používané hashovací algoritmy patří SHA-1, SHA-256 a MD5. Ukázka kontrolního součtu při použití kryptografické hashovací funkce SHA-256: 79caae92ee6a3ef8f639b31b6b516100449502c07df722ce5a68c407129a0f6d

Kontrolní součet je důležité předat samostatně a bezpečným kanálem, aby nemohlo dojít k jeho změně nebo podvržení třetí stranou.

Windows CMD

# SHA-1
$ certutil -hashfile [FILE] SHA1

# SHA-512
$ certutil -hashfile [FILE] SHA512

# MD5
$ certutil -hashfile [FILE] MD5

Linux - terminál

# SHA-1
$ sha1sum [FILE]

# SHA-512
$ sha256sum [FILE]

# MD5
$ md5sum [FILE]

MacOS - terminál

# SHA-1
$ shasum [FILE]

# SHA-512
$ shasum -a 256 [FILE]

# MD5
$ md5 [FILE]

zdroj: https://opensource.apple.com/source/CPANInternal/CPANInternal-62/Digest-SHA/shasum.auto.html

Nejnovější příspěvky