Testování podpory TLS verze serveru

8. 8. 2022

Podpora starších verzí TLS u mnoha služeb rychle končí. Zkontrolujte si zda vaše aplikace podporuje novější verze TLS. Pomocí sady příkazů níže můžete vyzkoušet podporu rozdílných verzí. Pokud váš server podporuje vybranou verzi TLS vrátí se vám podrobný výpis s certifikáty.

# TLS 1.3
$ openssl s_client -connect www.google.com:443 -tls1_3

# TLS 1.2
$ openssl s_client -connect www.google.com:443 -tls1_2

# TLS 1.1
$ openssl s_client -connect www.google.com:443 -tls1_1

# TLS 1.0
$ openssl s_client -connect www.google.com:443 -tls1

Zdroj: https://www.openssl.org/docs/man3.0/man1/openssl-s_client.html

Nejnovější příspěvky