PHP: převod hlaviček odpovědi na asociativního pole

16. 9. 2022

Při tvorbě serveru nebo klienta API se jistě každý setká s problémem čtení hlaviček odpovědi které se standardně vrací jako pole řetězců bez klíče. Níže si ukážeme jak jednoduše převést pole hlaviček na asociativní pole pro pohodlnější zpracování.

// Funkce pro parsování hlaviček na associativní pole
function parseHeadersToAssociativeArray(array $headers): array
{
  foreach ($headers as $header) {

    // Jednotlivé hlavičky rozdělíme na klíče a jejich hodnoty
    $t = explode(':', $header, 2);

    // Separujeme HTTP verzi a status od ostatních hlaviček
    if (isset($t[1])) {
      $headers[trim($t[0])] = trim($t[1]);
    } elseif (preg_match('#HTTP\/([0-9\.]+)\s+(\d+)#', $header, $output)) {
      $headers['_protocolVersion'] = (int) $output[1];
      $headers['_responseCode'] = (int) $output[2];
    }

  }

  return $headers;
}

// Následné použití
$response = file_get_contents(...);
print_r(parseHeadersToAssociativeArray($http_response_header));
print_r($response);

Výše uvedený fragment nám do vstupního pole hlaviček přidá asociativní hodnoty kde klíčem je název hlavičky a výsledné pole hlaviček ještě rozšiřuje o dvě nové hodnoty a to “_protocolVersion” a “_responseCode”, které jsou standardně zapsané dohromady “HTTP/1.1 200 OK”.

Nejnovější příspěvky