Osm tipů, jak zvýšit bezpečnost Windows 10

29. 12. 2019

V příspěvku zmiňuji pouze integrované softwarové ochrany operačního systému Windows 10. O možnostech hardwarového zabezpečení počítače snad v některém z budoucích příspěvků.

1 - Heslo uživatelského účtu

Nastavte si pro svůj účet dostatečně silné a bezpečné heslo a jako nápovědu nepoužívejte obecně známé otázky (jméno psa, barva automobilu, rok narození apod.).

Při tvorbě hesla si nezapomeňte vygenerujte záchranný disk pro případ ztráty přístupu. (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4027579/windows-10-create-a-password-reset-disk-for-a-local-account)

Aktivace a nastavení služby:

"Nabídka start, vyhledávání" a nebo "Nastavení Windows" -> Možnosti přihlášení

2 - Pravidelné aktualizace systému

Aktivujte automatické aktualizace a pravidelně provádějte kontrolu dostupnosti majoritních aktualizací systému. Neignorujte dialogové okna s upozorněním na aktualizaci. V případě nových bezpečnostních hrozeb je důležité získat co nejdříve bezpečnostní “záplatu”.

Aktivace a nastavení služby:

"Nabídka start, vyhledávání" a nebo "Nastavení Windows" -> Windows Update nebo Vyhledat Aktualizace

3 - Integrovaná antivirová ochrana

Zkontrolujte zda máte aktivní antivirovou ochranu Windows Defender a zda se na Vašem počítači nenachází více antivirových programů! Zní to zvláštně, ale setkávám se s tím zcela běžně a obyčejně ani jedna ochrana následně nefunguje správně - účinně. Pravidlo “čím více, tím lépe” v tomto případě neplatí.

Aktivace a nastavení služby:

"Nabídka start, vyhledávání" a nebo "Nastavení Windows" -> Zabezpečení Windows -> Ochrana před viry a hrozbami

4 - Ochrana před ransomwarem

Ransomware je druh škodlivého softwaru, který po infikování systému šifruje data uživatele v počítači a následně vyžaduje výkupné pro získání dešifrovacího klíče. Aktivujte ochranu systémových adresářů před neoprávněným zápisem a minimalizujete možné škody.

Aktivace a nastavení služby:

"Nabídka start, vyhledávání" a nebo "Nastavení Windows" -> Zabezpečení Windows -> Ochrana před viry a hrozbami -> Ochrana před ransomwarem (položka na konci seznamu možností)

Poznámka: “Záloha dat na sdíleném NAS serveru připojeném k počítači bez nutnosti autentizace a autorizace není ochrana!”

5 - Izolace jádra systému

Pokud Vás počítač dovoluje virtualizaci, tak je vhodné aktivovat funkci “Izolace jádra”. Jádro systému se přesunu do virtuálního kontejneru kde běží a je odloučené od všech ostatních aktivních procesů na počítači. Tímto krokem zablokujete možnost neznámým procesům provádět neautorizované změny v jádru systému.

Aktivace a nastavení služby:

"Nabídka start, vyhledávání" a nebo "Nastavení Windows" -> Zabezpečení Windows -> Zabezpečení zařízení -> Izolace jádra

6 - BitLocker

Aktivujte šifrování uložených dat na Vašem počítači pomocí integrovaného nástroje BitLocker. Pro správnou funkci je nutné aktivovat TPM (Trusted Platform Module, https://cs.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module) v rozhraní BIOS. Informace o TMP lze získat přes příkaz "get-tpm" ve Windows PowerShell.

Aktivace a nastavení služby:

"Nabídka start, vyhledávání" a nebo "Nastavení Windows" -> Spravovat nástroj BitLocker

7 - Firewall

Zkontrolujte zda máte aktivovaný Firewall pro doménovou, privátní a veřejnou síť. Tento nástroj následně filtruje odchozí a příchozí komunikaci.

Aktivace a nastavení služby:

"Nabídka start, vyhledávání" a nebo "Nastavení Windows" -> Zabezpečení Windows -> Firewall a ochrana sítě

Poznámka: "Nepovolujte žádné pravidla, které neznáte a nebo nevíte jaké změny provádí."

8 - Uživatelé “Guest” a “Administrátor”

Defaultně instalace systému obsahuje dva speciální uživatelské účty, které je nutné zabezpečit. Účet hosta (anglicky “guest”) zabezpečíme deaktivací pomocí příkazové řádky (CMD).

net user Guest /active:no

Ovšem je více možností jak provést deaktivování. Jedna z dalších možností je vypnutí ve správě řízení uživatelských účtů.

Uživatel “Administrator” je defaultně již deaktivován, ale doporučuji provést kontrolu a změnu hesla. Heslo zvolte dostatečně silné a bezpečné. Pozor! Nikdy nesmíte zapomenout přístup k tomuto účtu.

net user Administrator /active:no 

Nejnovější příspěvky