Jednoduché flash zprávy

Malá a jednoduchá knihovna pro flash zprávy v aplikaci. Své uplatnění může nalézt na malých projektech mimo rozsáhlé eco-systémy dnešních frameworků.

Repozitář knihovny naleznete na GitHubuhttps://github.com/lukashron/easy-messages

Instalace pomocí Composeru

$ composer require lukashron/easy-messages

Implementace v projektu

$flashMessage = new \LukasHron\EasyMessages\Messages();
$flashMessage->add('My flash messages', 'error');
$flashMessage->render();

Nejnovější příspěvky