Form Filler - nástroj pro uživatelské testování formulářů

Jednoduchý nástroj pro uživatelské testování webových formulářů. Snadné vyplnění všech vstupů formuláře, vynulování formuláře a možnost zobrazení skrytých vstupů včetně jejich hodnot. Form Filler je vhodný pro testování starších aplikací nedisponující komplexním generátorem formulářů s vrstvou testovacícho software a nebo k rychlému vyzkoušení prustupu webovou aplikací.

Instalace pomocí Composeru

composer require lukashron/form-filler

Implementace v projektu

$mode = \LukasHron\FormFiller\Filler::MODE_DEVELOPMENT;
$mode = \LukasHron\FormFiller\Filler::MODE_PRODUCTION;

\LukasHron\FormFiller\Filler::enabled($mode);

https://github.com/lukashron/form-filler

Nejnovější příspěvky