Doctrine: Many-To-Many, Self-referencing v PHP atributech

19. 5. 2022

Používání atributů je zcela nový způsob jak zapisovat strukturovaná metadata ke třídám, metodám a funkcím místo doposud využívaného zápisu v phpDoc. Atributy jsou dostupné od PHP verze 8 a novější.

Přepis Doctrine anotací do atributů se v některých bodech lehce liší. Příkladem níže je zápis vazby Many-To-Many která ukazuje sama na sebe (Self-referencing). Pokud provádíte migraci starého projektu do nových standardů je nutné si dát pozor na absenci metody “joinColumns” a “inverseJoinColumns”. Připojení sloupců se provádí nově atributy “#[JoinColumn()]” a “#[InverseJoinColumn()]”.

<?php
/** @Entity */
class User
{
  // ...

  /**
   * PHP Annotations
   *
   * Many Users have Many Users.
   * @ManyToMany(targetEntity="User", mappedBy="myFriends")
   */

  // PHP Attributes:
  
  #[ManyToMany(targetEntity: User::class, mappedBy: 'myFriends')]
  private $friendsWithMe;

  /**
   * PHP Annotations
   *
   * Many Users have many Users.
   * @ManyToMany(targetEntity="User", inversedBy="friendsWithMe")
   * @JoinTable(name="friends",
   *   joinColumns={@JoinColumn(name="user_id", referencedColumnName="id")},
   *   inverseJoinColumns={@JoinColumn(name="friend_user_id", referencedColumnName="id")}
   *   )
   */

  // PHP Attributes:

  #[ManyToMany(targetEntity: User::class, inversedBy: 'friendsWithMe')]
  #[JoinTable(name: 'friends')]
  #[JoinColumn(name: 'user_id', referencedColumnName: 'id')]
  #[InverseJoinColumn(name: 'friend_user_id', referencedColumnName: 'id')]
  private $myFriends;

  public function __construct() {
    $this->friendsWithMe = new \Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection();
    $this->myFriends = new \Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection();
  }

  // ...
}

Nejnovější příspěvky